IgE Lesa TiAwọnAṣọapapo apapo atiawọnijokoigbonaọkọayọkẹlẹ - 激光金色
ẹrọIgE激光,ẹrọfifin激光器,ẹrọlaisvogalvo  - 激光金色

Ige Lesa TiAwọnAṣọapapo apapo atiawọnijokoigbonaọkọayọkẹlə

awọnijokoọkọayọkẹlẹjìtakifunawọnArinrinajo laarin gbogbo ohunọṣọinu inuọkọayọkẹləmiiran。awọnohun elopapọ玻璃鹦鹉,awọnmaati idabobo ooru atiawọnaṣọpacerti a hun niiṣelọpəaeyọkẹlẹti wa niilȱsiwajulọwȱlȱwȱnipasȱawȱnȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱko si iwulo latitōjuọpakuninuiṣelọpọatilekorẹ。o leṣeakiyesisisọaṣọfun gbogbo iruawọnijokoọkọayəkẹlẹlluawọnọnaẹrọlian。

Kiiṣenkan inu Inu Ijoko Nikan,Ideri Ijoko Tunṣeipa kan。Ideri Ijoko,TiAlawëAlawọalawọalawō,jẹo dara funsisō激光bakanna。Eto Gige激光激光器CO2Jẹo dara fun gigeawọnaṣọimə-ẹrə,alawọatiawọnaṣọọṣọni ipo giga。ati.Eto激光戈尔沃JẹApẹrẹlati daawọniholoriawọnideriijoko。o leforateyiikyiiwọn,eykikyi iye ati eyikeiiipilətiawọniho loriawọnideriijoko niirọrun。

mọto-inu ilohunsoke
Ijoko Ijoko Gbigbona

imọọrọigbona funawọnijokoọkọayọkẹlẹjìohunelo到wọpọbayi。InnodàsOufficeLẹIMọ-ẹrọkọọkankiiṣeawọniṣagbegaawọnọjanikanṣugbọntunṣeakiyesiirunmọsiawọnolumulo。aȱeyȱriti o darajulītiimọ-ẹrəogbona nilatiȱdaipele iTunu ti o gaJulọfun a a a arinrin ajo ati gbeawọniririiwakọga。Ilanaatěwọdọwọlatiṣeijoko ijoko kikanọkọayọkẹlẹNi Lati Ku Geawọntimutimuniakọkọatilẹhinnainokunwaya ti onṣakosolori timutimu。iruabajadeọnabìni ipa gige ti ko dara fiawọnajekuawọnohunelosilōnibi gbogbo ati gba akoko。Lakoko Ti.ẹrọgige lesa.,倪APA keji,ṣesimple gbogboawọnnnnnlọpọ,muilọsiwajuiṣelọpọọṣṣẹṣẹọṣṣẹ,atifipamọawọnonohuneloiṣelọpọati akoko funawọnaṣelọpọ。o niawọnanfanigajulọfunawọnalabarapẹluawọniṣakosoiyipada afefe-giga。

Jẹmọawọnonohun elo ijoko

Ijoko OKOayọkẹlẹ大面OWO,ijoko TIölagbara,igbona ijoko,阿沃igbona ijoko OKOayọkẹlẹ,阿加timutimu,ideri ijoko,idanimọOKOayọkẹlẹ,ijokoiṣakosoafefe,itunu ijoko,APA OWO,ijoko OKOayọkẹlẹigbona热电

awọnohunelo ti a lo fun dara funṣiṣelaser

TiKiiṣe匈奴

3d apapoaṣọ.

Aṣọpacer.

Foom.

Poliesita.

AWọPU.

FIIFIRANINGRẹRẹRNINGSIWA:

kọfiranṣẹrẹnibi ki ofiranṣẹsi wa